Pasalo j' 120 let otkada se j' rodil dragi poet - 18.4.

Ove se 2024. godine obilježava 120. obljetnica rođenja književnika Drage Gervaisa koji je hrvatsku književnost osobito zadužio svojom čakavskom poezijom. No, Gervais nije bio samo pjesnik, već i prozaist, dramatičar, esejist, feljtonist, povjesničar, kulturni i društveni djelatnik, nadasve domoljub.

Rođen je u Opatiji 18. travnja 1904. godine. U svojoj Tobože autobiografiji, napisao  je da se rodio „među palmama i lovorikama“, ali ne „u aristokratskom dijelu grada“ koji  je u to doba bio pun „kaundka aristokrata i njihovih ljubavnica“, već na „plebskoj 'Gornjoj cesti', na 'Vrutkima'“. O svojoj obitelji kaže: „Otac mi je bio 'muzikant', a mati švelja, ili, čakavski rečeno 'šilica', djed mornar, a baka, nona Marijanka, najbolja žena na svijetu.(…) Djetinjstvo mi je, kao i svako djetinjstvo, bilo lijepo i bezbrižno. Starinska je kuća bila puna ljudi; u njoj baka i djed, roditelji, udate tetke; bilo je koga da se bavi djecom.“

Opatija je bila mjesto Gervaisove životne i stvaralačke sudbine. Događaji koji su uslijedili nakon idiličnog djetinjstva u Opatiji presudno su obilježili Gervaisov lik i djelo.

O svemu tome moći će se više saznati u izlaganju izv. prof. dr. sc. Vjekoslave Jurdane uz PP-prezentaciju s obiljem fotografija, dokumenata i književnih ulomaka,

u četvrtak 18.4. u 18:00 sati.

 

Dr. sc. Vjekoslava Jurdana izvanredna je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  Doktorirala je s tezom o životu i djelu Drage Gervaisa te je o njemu objavila tri znanstvene knjige. Izlagala je i u Washingtonu, Chicagu te Plovdivu. Za svoj znanstveni i stručni rad višestruko je nagrađivana, a dobila je i državnu nagradu „Ivan Filipović“ .