JAVNA NABAVA

 

Profil Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija je kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave javni naručitelj.

Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija
Nikole Tesle 2
HR – 51410 Opatija
MBO: 03195406
OIB: 80659915613
www.gk-opatija.hr

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

U smislu članka 76. stavka 2. točke 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija nije u sukobu interesa s niti jednim gospodarskim subjektom.

Plan nabave


2024.

Sukladno čl. 28 st. 3 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16 i 114/22) i čl. 4. st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20), Plan nabave Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatia za 2024. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici NOVOG Elektroničkog oglasnika javne nabave RH preko linka:
https://eojn.hr/procurement-plans-all,
gdje u pretraživač upišete
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN OPATIJA,
te kliknete na “Preuzmi” kako biste dobili Plan nabave za 2024. godinu.


2023. i ranije godine

Plan nabave Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija za 2023. godinu možete pogledati na web stranici
Elektroničkog oglasnika javne nabave RH,
gdje u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete: „2023“,
u polje Tražilica pod Naručitelj upišete:
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-VIKTOR CAR EMIN,
te kliknete na „Kreiraj izvještaj“ kako biste dobili Plan nabave za 2023. godinu.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i i 114/22), u nastavku se nalazi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH,
gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete:
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA-VIKTOR CAR EMIN
te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

 

 

> Javna nabava - ARHIVA